Plán poutí

 

Termíny poutí do Medžugorje v roce 2020

Panna Maria řekla, že dokud zjevení v Medžugorji trvají, bude Boží požehnání v Medžugorji zvlášť velké, po konci zjevení bude již stejné jako na ostatních poutních místech.

Při pouti se seznámíte s medžugorskými událostmi, s poselstvími z těchto mariánských zjevení, rozvíjíte svoji víru, modlitbu, tak získáte MÍR.

 

Doprava: Zajišťujeme kolektivní zájezdy pro farnosti, společnosti i soukromé osoby, vždy s osobním přístupem. Nabízíme individuální dopravu i termín a přistavění dopravního prostředku na Vámi určené místo (více Ceny, ubytování). Jezdíme autobusy, vozy pro 6 osob, 7 osob, 9 osob, 13 osob, 18 osob, 49 osob atd.. Odjezdy nejčastěji z Prahy a Brna. Kněží, bohoslovci a řeholníci mají cestu od MARIETÉ zdarma (však jen jedna osoba na pouti a při počtu 13 osob).            

Můžeme Vám zajistit u naší partnerské společnosti ubytování a stravování v blízkosti kostela, podle aktuálního přílivu poutníků.

 

 

Od - Do Dny Počet dní Popis
15.3. - 21.3.2020ne - so7Zjevení Panny Marie pro Mirjanu, Slavnost sv. Josefa (bývá už teplé počasí)
4.4. - 14.4.2020so - út11Velikonoční pouť - Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velikonoční, Velikonoční pondělí - návrat a odjez dle vašich potřeb
7.5. - 10.5.2020čt - ne4Panna Maria Prostřednice všech milostí
5.6. - 8.6.2020pá - po4Slavnost Nejsvětější Trojce - Pouť s knězem
18.6. - 25.6.2020čt - čt8výročí zjevení Panny Marie v Medžugorji - hlavní den oslav, Pochod míru, Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, poselství - POUŤ S KNĚZEM
19.7. - 23.7.2020ne - čt5Prázdninová pouť – 1. den u moře, Sv. Marie Magdaléna, nové poselství (lze zkrátit termín)
25.7. - 3.8.2020so - po10Modlitební festival mládeže – 1. den u moře, (nutno se hlásit kuli ubytování 3. až 2. měsíce dopředu (čím později, tím ubytování ve vzdálenějších místech), možnost kratšího termínu
22.8. - 30.8.2020so - ne9Závěr prázdnin, sv. Monika, Umučení sv. Jana Křtitele, poselství Matky Boží - POUŤ S KNĚZEM
13.9. - 17.9.2020ne - čt5Svátek Povýšení sv. Kříže, Panna Maria Bolestná, sv. Ludmila
4.10. - 8.10.2020ne - čt5 Panna Maria Růžencová, měsíc posvátného růžence
5.12. - 9.12.2020so - st5Advent, Neposkvrněné početí Panny Marie
21.12. - 27.12.2020po - ne7Vánoce – vánoční představení, Slavnost narození Páně, Poselství Jakova z Medžugorje, Štědrý den, Boží hod vánoční – úžasné doporučujeme
29.12. - 3.1.2020út - pá-360Svátek Svaté rodiny, Silvestr, Nový Rok, Slavnost Matky Boží Panny Marie, mimořádná zjevení


Modlitební program ve svatyni

V kostele probíhá každodenní večerní program od 18.00 hodin do 21.00 hodin (18.00 růženec, 19.00 mše svatá, modlitby za požehnání a třetí část růžence). Klanění před Nejsvětější svátostí oltářní je ve středu a v sobotu od 22.00 do 23.00 hodin a ve čtvrtek bezprostředně po mši svaté. Klanění a modlitba před Kristovým křížem je každý pátek v kostele po večerní mši svaté. V zimě začíná program o hodinu dříve.


Každou neděli je modlitba růžence za mír na Kopci zjevení, v létě v 16.00, v zimě ve 14.00 hodin. Příležitost ke svaté zpovědi je každý den na začátku večerního programu, v případě potřeby i dříve.


Mše svaté v chorvatštině jsou v neděli v 8.00, 11.00 a v 18.00 hodin, ve všední dny v 7.30 a v 18.00 hodin. V sobotu je mše svatá pro chorvatské poutníky.

Všechny organizátory poutnických skupin prosíme, aby podle možnosti nahlásili svůj příchod předem, kvůli co nejúčinnější organizaci pastorace ve svatyni.PROGRAM

PROGRAM poutě bývá bohatý, výstupy na místa zjevení Panny Marie – Podbrdo a Križevac, tlumočená setkání s vizionáři, kněžími, členy řeholních komunit a komunit pro léčení narkomanů, zodpovídání dotazů, přednášky, adorace, mše svaté, diskuze hlavní celovečerní program atd.. V poslední době podávají vizionáři svědectví pro všechny zájemce najednou za kostelem venku, bývá to po 8 hodině ráno, ne však každý den. Do komunity Cenacolo je možné zajít, ale svědectví jsou pro ohlášené skupiny poutníkú.


Putují s námi zpravidla i kněží u kterých je možnost přijmout svátost smíření. České a slovenské mše svaté jsou nepravidelné, jsou-li v Medžugorji skupiny s kněžími. Slovenské mše svaté bývají často kolem poledne. 


Nabízíme Vám při Vaší cestě do Medžugorje zastávku na poutním místě v chorvatských Lurdech a při vhodném počasí i koupání v moři, nebo odpočinek u něj. Na Vaše přání můžeme zajistit výlet k vodopádům Kravica (asi 15 km) od Medžugorje. Tyto služby nejsou zahrnuty v ceně, není-li dohodnuto jinak.


PRO VÍCE INFORMACÍ KLIKNĚTE V MENU NA CENY, UBYTOVÁNÍ.